MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU 1739 Sayılı

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1)             Kanun Numarası          : 1739           Kabul Tarihi                 : 14/6/1973           Yayımlandığı R.Gazete           : Tarih : 24/6/1973   Sayı : 14574           Yayımlandığı Düstur    : Tertip : 5   Cilt : 12   Sayfa : 2342 * *          Bu Kanun ile ilgili tüzük için, “Tüzükler Külliyatı”nın kanunlara                          göre düzenlenen nümerik… Okumaya devam et MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU 1739 Sayılı

Yayım tarihi
Mevzuat olarak sınıflandırılmış

İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU 222 Sayılı

İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU (1)   Kanun Numarası                   : 222 Kabul Tarihi                         : 5/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete       : Tarih : 12/1/1961   Sayı : 10705 Yayımlandığı Düstur            : Tertip : 4   Cilt : 1   Sayfa : 1460     Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, “Yönetmelikler Külliyatı”nın… Okumaya devam et İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU 222 Sayılı

Yayım tarihi
Mevzuat olarak sınıflandırılmış

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ MEB’E İLİŞKİN

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Sayısı         : 1 Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi – Sayısı : 10/7/2018 – 30474 ONBİRİNCİ BÖLÜM Milli Eğitim Bakanlığı   Görevler MADDE 301 – (1) Milli Eğitim Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır: a) Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencileri bedenî, zihnî, ahlakî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler… Okumaya devam et CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ MEB’E İLİŞKİN

Yayım tarihi
Mevzuat olarak sınıflandırılmış

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 Sayılı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası                  : 4483 Kabul Tarihi                         : 2/12/1999 Yayımlandığı R.Gazete      : Tarih : 4/12/1999            Sayı : 23896 Yayımlandığı Düstur           : Tertip : 5                           Cilt : 39   Amaç Madde 1 – Bu Kanunun amacı, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı… Okumaya devam et MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 Sayılı

Yayım tarihi
Mevzuat olarak sınıflandırılmış

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 5018 Sayılı

8659   KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU   Kanun Numarası                       : 5018 Kabul Tarihi                               : 10/12/2003 Yayımlandığı Resmî Gazete   : Tarih  : 24/12/2003        Sayı : 25326 Yayımlandığı Düstur                : Tertip : 5                           Cilt  : 42   BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar    Amaç    Madde 1- Bu… Okumaya devam et KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 5018 Sayılı

Yayım tarihi
Mevzuat olarak sınıflandırılmış

DEVLET İHALE KANUNU 2886 Sayılı

DEVLET İHALE KANUNU   Kanun Numarası                       : 2886 Kabul Tarihi                              : 8/9/1983 Yayımlandığı Resmî Gazete  : Tarih  : 10/9/1983          Sayı : 18161 Yayımlandığı Düstur               : Tertip : 5     Cilt : 22       Sayfa : 573 * * Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, “Yönetmelikler Külliyatı” nın kanunlara göre… Okumaya devam et DEVLET İHALE KANUNU 2886 Sayılı

Yayım tarihi
Mevzuat olarak sınıflandırılmış

KAMU İHALE KANUNU 4734 Sayılı

KAMU İHALE KANUNU     Kanunun Numarası               : 4734 Kabul Tarihi                          : 4/1/2002 Yayımlandığı Resmî Gazete  : Tarih  : 22/1/2002    Sayı : 24648 Yayımlandığı Düstur             : Tertip : 5                   Cilt  : 42   BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler   BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun… Okumaya devam et KAMU İHALE KANUNU 4734 Sayılı

Yayım tarihi
Mevzuat olarak sınıflandırılmış

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 4735 Sayılı

 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU   Kanun Numarası                        : 4735 Kabul Tarihi                               : 5/1/2002 Yayımlandığı Resmî Gazete   : Tarih   : 22/1/2002        Sayı : 24648 Yayımlandığı Düstur                : Tertip  : 5                         Cilt  : 42          BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler   Amaç Madde 1– Bu Kanunun amacı, Kamu İhale… Okumaya devam et KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 4735 Sayılı

Yayım tarihi
Mevzuat olarak sınıflandırılmış

İL İDARESİ KANUNU 5442 Sayılı

2221   İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4)     Kanun Numarası                                              : 5442 Kabul Tarihi                                                     : 10/6/1949 Yayımlandığı Resmî Gazete                             : Tarih    : 18/6/1949 Sayı     : 7236 Yayımlandığı Düstur                                       : Tertip   : 3     Cilt : 30 Sayfa: 1477                 Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, “Yönetmelikler Külliyati” nın kanunlara… Okumaya devam et İL İDARESİ KANUNU 5442 Sayılı

Yayım tarihi
Mevzuat olarak sınıflandırılmış

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU 4688 sayılı

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU(1)     Kanun Numarası                    : 4688 Kabul Tarihi                            : 25/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete          : Tarih : 12/7/2001             Sayı : 24460 Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5,                         Cilt : 40   BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar   Amaç (2)              Madde 1 – Bu Kanunun amacı,… Okumaya devam et KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU 4688 sayılı

Yayım tarihi
Mevzuat olarak sınıflandırılmış